АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Седма национална конференция „Насърчаване на четенето“

В периода 25-27 септември 2018 г. в гр. Трявна се проведе Седмата национална конференция „Насърчаване на четенето“. Организатор на събитието е Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Национално звено за координация по дейност eTwinning.

След спечелен конкурс по темата: „Книгата, която промени живота (ми)“, в нея взеха участие 80 учители, библиотекари, художници, писатели .

Соня Еленкова, старши учител от нашето училище, премина успешно селекцията и в продължение на три дни тя участва в работните ателиета, в които имаше възможност за обмяна на  добри практики, свързани с насърчаване на четенето при малките ученици.

 Назад