АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
На 06.03 2018 учениците от група «Компютърът-моят забавен свят» проведоха външна изява

На 06.03 2018 учениците от група «Компютърът-моят забавен свят» проведоха външна изява на тема
«Моето семейство»,която бе проведена в компютърния кабинет.Децата представиха своите презентации
на родителите си,показвайки своите умения за работа с програма “Power Point”.Назад