АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
На 07.03.2018 година първокласниците, включени в клуб „Приказна пътечка“ по проект „Твоят час“ с ръководител Цветелина Цветкова посетиха Регионална библиотека „Христо Ботев“

В рамките на два месеца малките читатели се ползваха от услугите на „Пътуващото сандъче“. Четоха книжки от рубриката
„Откриватели“ (5-7 г.) и рубриката „Изследователи“ (8-10 г.) . Всички участници в клуб „Приказна пътечка“ към НУ „Иванчо Младенов“ -Враца единодушно гласуваха, използвайки дигитални средства за книжките „ Математиката е страхотна“ и
„ Барбароните“.Назад