АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
„Да бъдем приятели!“

На 4 ти януари 2018г. на учениците от IIIA  клас с класен ръководител Елена Тодорова,  в часа на класа педагогическият съветник представи презентация на тема  „Тормозът в училище“.  Проведе се беседа по темата, която допринесе за по - подробно запознаване на учениците с проблема и възможностите за реакция в случай на тормоз в училище. Учениците придобиха нови знания и умения за уважение на собствената и чуждата личност, проява на състрадание и чувствителност спрямо проблемите на другите. Разбраха, как да изразяват с думи и спокойна форма своите искания и чувства към другите, да показват толерантни отношения както по между си така и към всички ученици в училище. В края на часа се проведе ролева игра, в която се изброяваха добрите качества на всеки един ученик. Урокът завърши с призива  „ Да бъдем приятели! “.Назад