АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
„Английският език – лесен, интересен”

На 12.12.2017 година третокласници от групата за извънкласни дейности по
интереси „Английският език – лесен, интересен” по проект „Твоят час” участваха в
занятие проведено съвместно с родители. Те подготвиха и прочетоха на английски език
приказките “The warm mitten” и “Goldilocks and the three bears”.Назад