АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Конкурс за лого на Проекта - „Здравословни храни и напитки”

ДЕЙНОСТИ
по тема № 1 „Здравословни храни и напитки”
от Проект № LLP-2013-COM-MP-026
на СП „Коменски”

Представяне на дейността - PDF документ

Наименование на дейността: конкурс за лого на Проекта.
Време на провеждане: м. ноември, 2013 година.
Клас/ове, паралелка/и: ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас.
Брой участващи ученици: 38.
Участващи учители: Петя Иванова, Галя Христова, Цветомила Иванова, Валерия Христова, Елеонора Стоева и Цветелина Кръстева.
Описание на дейността: рисунка, предаваща гледната точка на учениците за идеята на Проекта като цяло и основаваща се на техните знания и практически опит.Назад