АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
ПАПИЕ-МАШЕ - ПРОЕКТ„Здравословни храни и напитки”

ДЕЙНОСТИ
по тема № 1 „Здравословни храни и напитки”
от Проект № LLP-2013-COM-MP-026
на СП „Коменски”

Представяне на дейността - PDF документ

През месец ноември 2013 година 15 ученици от СИП Изобразително изкуство, под ръководството на госпожа Елеонора Стоева, изработиха плодове и зеленчуци, използвайки техниката папие-маше.
Описание на дейността:
1. Облепване на плодове и зеленчуци с парченца от вестник и гъста каша от брашно и вода.
2. Разрязване на изсъхналите изделия с макетно ножче и изваждане на плода или зеленчука.
3. Съединяване на двете половинки.
4. Оцветяване на плодовете и зеленчуците.Назад