АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Наркотици

На 05.10.2017г служители от Общинският съвет по наркотични вещества по интерес начин поднесоха лекция на учениците от четвърти клас за зависимостите и как да се предпазим. В открита дискусия учениците обсъждаха пагубното действие на алкохола и наркотиците върху нервната система и живота на човека като цяло.Назад