АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Презентация разработена от Министерството на здравеопазването на тема: „Пушенето на наргиле – факти и рискове за здравето.“

В часът на класа всички ученици от първи до четвърти клас се запознаха  с  презентация разработена от Министерството на здравеопазването на тема: „Пушенето на наргиле – факти и рискове за здравето.“

   По време на презентацията малките ученици с голям интерес задаваха въпроси и оживено беседваха по темата. Подрастващите придобиха нови знания за вредите и рисковете за здравето и психиката им при пушенето на наргиле, което в последната годината‚ широко се разпространява след младото поколение.Назад