АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Беседа – разговор на тема „Потребителска култура” - ПРОЕКТ "ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ И НАПИТКИ"

ДЕЙНОСТИ
по тема № 1 „Здравословни храни и напитки”
от Проект № LLP-2013-COM-MP-026
на СП „Коменски”

Представяне на дейността - PDF документ

През месец ноември 2013 г. с учениците от ІІ-б и ІІ-в клас се проведе беседа – разговор на тема „Потребителска култура”.
Участваха общо 46 ученици, техните класни ръководители – Камелия Павлова и Валерия Христова и медицинското лице в училището Перса Костова.
Целта на проведеното мероприятие бе чрез четене и осмисляне на съдържанието на опаковките на различни хранителни продукти, у учениците да бъдат формирани умения за разграничаване на полезните от нездравословните храни.
Описание на дейността: 1. Разглеждане на опаковки и пакетирани хранителни продукти.
2. Разчитане съдържанието на опаковките.
3. Установяване на нездравословните съставки в храните.
4. Изготвяне на табло с опаковки на нездравословни храни.Назад