АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Входяща анкета - Проект „Здравословни храни и напитки”

ДЕЙНОСТИ
по тема № 1 „Здравословни храни и напитки”
от Проект № LLP-2013-COM-MP-026
на СП „Коменски”

Представяне на дейността - PDF документ

Наименование на дейността: попълване на входяща анкета.
Време на провеждане: м. ноември, 2013 година.
Клас/ове, паралелка/и: ІІ-а, б, в, г; ІІІ-а, б, в, г.
Брой участващи ученици: 100.
Участващи учители: Анжелина Маринова и Галя Христова.
Поставена/и цел/и: придобиване на първоначална представа за количествените и качествени характеристики на формираните до момента знания, умения и навици у учениците, свързани със здравословния начин на живот.
Описание на дейността: анонимно попълване на анкетна карта, включваща 24 въпроса с избираем отговор, касаещи здравословното хранене, спорта и физическата активност, както и потребителската култура на анкетираните.Назад