КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Компютърът-моят забавен свят

На 31.03 2017 учениците от група «Компютърът-моят забавен свят» проведоха външна изява на тема «Моето семейство»,която бе проведена в компютърния кабинет.Децата представиха своите презентации на родителите си,показвайки своите умения за работа с програма “Power Point”.Назад