КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
На 09.05.2017 год. се проведе открит урок

На 09.05.2017 год. се проведе открит урок по проект “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)"  с учениците от група за преодоляване на обучителни затруднения – IV клас /български език и литература/.

На публичната изява на групата присъстваха госпожа Милена Тихомирова – директор на училището, госпожа Галина Янчева, учители  и класните ръководители на учениците, включени в проекта.

С много ентусиазъм четвъртокласниците работиха върху възложените езикови, граматични и литературни задачи, подготвени от госпожа Цветкова.

Учениците получиха поздравления от директора на училището и грамоти за положено старание от ръководителя на групата.Назад