АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Обществена поръчка 2 - 11.01.2017 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2 - 11.01.2017 г. - документи

Свали целия комплект >>

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2 - ДОКУМЕНТИ от дата 11.01.2017г.


 

Обява в АОП - 11.01.2017 г. - .pdf файл

Документация за ОП 2 - 11.01.2017 г.- .pdf файл

Техническа спецификация - ОП 2 І 11.01.2017 г.- .pdf файл

Проект на договор - .pdf файл

 

 

ОБРАЗЦИ на документи - 2 ОП - 11.01.2017 г. - свали целия комплект >>


Приложение 1 - Списък с документи - .doc файл

Приложение 2 - Запознаване с услугите на поръчката - .doc файл

Приложение 3 - Административни сведения - .doc файл

Приложение 4 - Декларация чл.54, ал.1, т.1, 2, 7 - .doc файл

Приложение 5 - Декларация чл.54, ал.1, т.3, 5 - .doc файл

Приложение 6 - Декларация чл.54, ал.1, т.1, 4, 5 - .doc файл

Приложение 7 - Декларация по НАССР - .doc файл

Приложение 8 - Декларация за приемане на условията - .doc файл

Приложение 9 - Декларация чл.64, ал.1, т.9-ЗОП - .doc файл

Приложение 10 - Списък със сходни договори - .doc файл

Приложение 11 - Техническо предложение - .doc файл

Приложение 12 - Ценово предложение - .doc файлНазад