АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Татяна Петрова - IIг клас

ОБРАЗОВАНИЕ - Висше, степен Магистър - Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - Англ.език и Информационни технологии - СУ „Климент Охридски“- факултет по математика и информатика 

ПКС - I ПКС  и две педагогически публикации в периодични списания 

ТРУДОВ СТАЖ В ГОДИНИ - 21 год.

КОНТАКТИ:

e-mail - tania720108@abv.bg

телефон - 0879 168 097Назад