АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Отчет на дейностите, проведени от класните ръководители и възпитателите на 1-4 клас, свързани с глобалната инициатива за превенция на насилието срещу деца, с цел подобряване на училищната среда

        Във връзка с  инициативата 19 дни на ненасилие в училище, която  се провежда  в периода 1-19 ноември 2013 година, в рамките на глобалната инициатива за превенция на насилието срещу деца и младежи, методическото обединение на I клас проведе занятие на тема: „Моето училище- спокойно и сигурно място за мен“.

Малките художници с желание и голямо удоволствие показаха своите художествени умения и сътвориха чудесни творби.

        В часа на класа, проведен на  07.11.2013 година се разговор-беседа с първокласниците на тема: „Разпознаване на видовете насилие и експлоатация- физическо, психическо, виртуално и сексуално“.

       На вниманието на малките ученици бе представена „Приказка за добрата и лошата дума“  от „Приказките на Вал“. Учениците имаха възможност да разсъждават върху етическите опозиции, да изразяват мнения и да правят връзки и аналогии с училищната среда. 

Виж документа>>Назад