АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Специализирани кабинети

Интегриране на информационните и комуникационни технологии, като средство за подготовка и провеждане на процеса на образование и обучение.Назад