АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Нашето училище

* просторни, добре оборудвани класни стаи;
* компютърна зала, музикална зала, кабинет по изобразително изкуство;
* физкултурен салон;
* асфалтиран, заграден двор - с три спортни площадки;
* компютърна, мултимедийна, аудио и видео техника;
* лесен достъп до библиотеки, кина, театри, музеи, школи, читалище, Център за работа с деца;
* Интернет;
* отопление – ТЕЦ;
* здравен кабинет;
* павилион за закуски.Назад