АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Елеонора Милчова Стоева - IIIа клас

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ – Старши учител

ОБРАЗОВАНИЕ – Висше – магистър; Специалност – Начална училищна педагогика

ТРУДОВ СТАЖ В ГОДИНИ – 21 (20 години педагогически стаж)

КОНТАКТИ:

тел: 0879168103

eleonora.stoeva@abv.bgНазад