АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Евелина Петрова Топалска - IIв клас

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ - Старши учител, начален етап на основно образование, І – ІV клас

ОБРАЗОВАНИЕ - Висше, специалност  Начална училищна педагогика

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - Информационни технологии

ТРУДОВ СТАЖ В ГОДИНИ - 34 години

По специалността- 28 години

КОНТАКТИ

0878619532

еvelina.topalska@abv.bgНазад