АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Наташка Димитрова Терзийска - Iб клас

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ - Старши учител, начален етап на основно образование

ОБРАЗОВАНИЕ - Висше педагогическо

ТРУДОВ СТАЖ В ГОДИНИ - 31

ХОБИ И ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ

планината, туризма

КОНТАКТИ

terziiska@gmail.comНазад