АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Искра Николова

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ - Възпитател

ОБРАЗОВАНИЕ – Висше магистър , специалност – Предучилищна и начална училищна педагогика ,

квалификация - Начален учител

Трудов стаж- 3 години

Контакти iseto_tr.pr@abv.bgНазад