АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Галя Николова Стефанова - Iв клас

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ- ст.учител, начален етап на основно образование

ОБРАЗОВАНИЕ -Висше-магистър, специалност – Начална училищна педагогика, квалификация – Начален учител

ТРУДОВ СТАЖ В ГОДИНИ - 29

ХОБИ И ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ

Четене на  художествена литература

КОНТАКТИ

stefanova_2006@abv.bg

0878168098Назад