АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Камелия Иванова Павлова - IIIб клас

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ – Старши учител, начален етап на основно образование

ОБРАЗОВАНИЕ – Висше – магистър, специалност – Начална училищна педагогика

ТРУДОВ СТАЖ В ГОДИНИ – 35год.

КОНТАКТИ:

тел.: 0879168101;  kami_06@abv.bgНазад