АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Валерия Маринова Христова - IIIв клас

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ - Старши учител, начален етап на основно образование, І-ІV клас

ОБРАЗОВАНИЕ - Висше (магистър); специалност – Предучилищна и начална училищна педагогика

ТРУДОВ СТАЖ В ГОДИНИ - 35

ХОБИ И ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ

Разходки сред природата

КОНТАКТИ

GSM: 0879168102

Hristova2007@abv.bgНазад