Екоинициатива „Рециклирай правилно“

През изминалата седмица учениците от всички класове на НУ „Иванчо Младенов“ се включиха в екоинициативата на доброволците от Младежки център Враца „Рециклирай правилно“. Чрез забавна игра те допълниха знанията си за това кои отпадъци се рециклират, какъв е правилният начин да бъдат изхвърлени и защо е важно това.

Децата показаха своите знания и екипен дух. А така също и научиха нови интересни факти за част от най-често изхвърляните отпадъци.

С помощта на „Емоциометър“ учениците дадоха обратна връзка на организаторите за преживяването.

Събитието е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.