Урок по метода Монтесори в 1.а клас и обмяна на опит

На 21.04.2023 г.  в НУ „Иванчо Младенов“ се проведе открит урок по метода Монтесори в 1.а клас под ръководството на г-жа Десислава Илиева. Гости  на педагогическата визита бяха г-н Калин Каменов – кмет на Община Враца, г-жа Петя Долапчиева –  заместник-кмет по „Образование и здравеопазване“ в Община Враца, Маринела Петрова – Главен експерт „Образование и здравеопазване“ в Община Враца, г-жа Стела Димитрова –  Началник-отдел „Образование и здравеопазване“  в Община Враца, Велина Цветкова – Старши експерт СО в Община Враца, г-жа Антоанета Сиракова – директор на НУ „Софроний Врачански“, Пламена Цветанова – директор на ДГ „Европейчета“,  учители от детски градини и училища в града. Темата на урока беше: „Денят на земята“. Учениците се запознаха с континентите и тяхното изображение върху макет на планетата Земя, като за целта изпълняваха задачи под ръководството на учителя. След това работиха по задачи от различен тип, като бяха разделени на четири екипа, които анализираха и приложиха сами знанията си  придобити в началото на урока. В края на урока учениците имаха възможност да се запознаят с дейността на вулканите и да  пресъздадат с експеримент изригване на вулкан водени от г-жа Илева. Спазвайки инструкциите нашите знаещи и можещи ученици се справиха отлично и имаха едно мощно изригване на вулкан, което беше завладяваща гледка и предизвика  много положителни емоции. След урока гостите се оттеглиха за кратко конфериране. Най – развълнувана беше г-жа Дочка Данова, която е била учителка на по-голямата част от децата в детската градина. Госпожа Пламена Цветкова изказа мнение, че урокът е интересен, с много нагледан материал и най-вече водещо в него е спокойният учител, с който работят учениците.