Обсъждане на правилата и  отговорностите в училище с г-н Валери Пеевски

На 05.04.2023 г. гост в час на класа на 3.а клас беше г-н Валери Пеевски – секретар на МКБППМН към Община Враца. Той проведе урок на тема: „Правила в училище и детска престъпност“. С негова помощ учениците изброиха някои прости, но полезни правила, които помагат за реда в училище – да не се обиждаме, да не крещим, да говорим тихо, да се държим уважително и др.  Лекционната част на урока беше последвана от дискусия, по време на която учениците задаваха множество въпроси по темата.

Господин В. Пеевски разясни, че е важно учениците да напреднат в умението си да комуникират по подходящ начин в различни ситуации.