Открит урок по математика  във 2 клас

На 25.11.2022 г. в НУ „Иванчо Младенов“ се проведе открит урок по математика във 2.в клас  с цел обмяна на опит между членовете на училищния колектив и във връзка с Плана за вътрешноучилищната квалификационна дейност на учителите.

 Госпожа Т. Петрова успя да впечатли с приложени от нея иновативни методи на преподаване. Игри с образователна цел, работа в екип, ситуации включващи всички ученици, използване на презентация, бяха част от многобройните дейности, които допринесоха за стимулиране на интереса и активността на децата. Използваните междупредметни връзки помагаха на учениците с лекота да приложат и затвърдят знания си. Второкласниците бяха разделени в четири отбора,  които с желание и интерес изпълняваха поставените им задачи и показаха отлична работа в екип и презентиране. Часът завърши с интересно поставена задача за самооценка от всеки. Най-впечатляващо бе, че чрез прилаганите от г-жа Петрова иновации, тя е успяла да превърне най-трудният за учениците предмет – математика в най-привлекателен. Впечатление направи изключителната практическа насоченост на урока.

Гости на урока бяха г-жа Цветелина Цветкова – старши експерт по начално образование в Регионално управление на образованието – гр. Враца, г-жа Милена Тихомирова –  директор на училището, г-жа Г. Янчева – заместник-директор по учебната дейност и  други  педагогически специалисти.

На финала всеки получи подарък и почерпка. А младите учители с мил жест поднесоха красив букет от жълти орхидеи на

г-жа Петрова и изказаха своите отлични впечатления.