Добра приобщаваща практика и работа в екип на ресурсните специалисти и класния ръководител на 4.в клас на тема:  „Водата – ценен природен ресурс“

Идеята за съвместен проект възникна спонтанно, но се оказа много добра и сполучливо работеща практика за екипна работа и приобщаване и сплотяване на учениците от класа. Специалистите от ресурсния екип заедно с класния ръководител на 4.в клас, г-жа Галя Стефанова работиха по проект на тема: „Водата – ценен природен ресурс“. Основна цел на проекта е развиване на чувство за привързаност към природата и повишаване на екологичната култура у учениците. Тематичната насоченост на дейностите по проекта бе обвързана с повишаване на компетентността на децата по учебния предмет човекът и природата, на увереността в собствените им сили и знания, подобряване на социализацията, свободната комуникация с връстници и осигуряване на положителна емоционална нагласа към образователната институция и нейните ресурси.

В продължение на седмици се осъществиха редица дейности по проекта разделени в три модула. Първият модул: „Водата в природата“ бе свързан с посещение на РИОСВ – Враца, където учениците се запознаха с естеството на работа на служителите и функцията на институцията. На учениците бе представена  презентация за водата в природата и нейните различни форми, но най-впечатлени бяха от лабораторията, където имаха възможността да наблюдават химични реакции между различни химични вещества.

Във втория модул: „Изследване на водата“ учениците наблюдаваха вземане на проби от р. Лева и извършени полеви измервания на водата на място демонстрирани от експерти на регионалната лаборатория към изпълнителна агенция на околната среда.

По време на третия модул: „Водата около нас“ учениците изгледаха презентация, дискутираха, решаваха кръстословица и направиха извод защо водата е ценен природен ресурс. Чрез игра в kahoot.it провериха и затвърдиха знанията си за водата. Учениците много се забавляваха в състезанието и бързаха да покажат усвоените знания за водата, за да бъдат в челните места.

Водата е основен ресурс, който използваме ежедневно. С ценните съвети, как да пестим водата и как да я опазим чиста създаваме възможност за изграждане на граждански активни личности, които ясно осъзнават задълженията и отговорностите на отделния човек за опазването на околната среда.

Прилагайки ги, природата със сигурност ще ни бъде благодарна!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *