ноември 20, 2021

16 ноември Meждународен ден на Толерантността

Международният ден на толерантността бе отбелязан в нашето училище с редица инициативи. С учениците от…

Read More
ноември 11, 2021

Спешно!

Уважаеми родители, с писмо № 9105-389/10.11.2021 г. от Министерството на образованието и науката сме информирани…

Read More
ноември 20, 2021

16 ноември Meждународен ден на Толерантността

Международният ден на толерантността бе отбелязан в нашето училище с редица инициативи. С учениците от…

Read More
ноември 11, 2021

Спешно!

Уважаеми родители, с писмо № 9105-389/10.11.2021 г. от Министерството на образованието и науката сме информирани…

Read More