Работа в партньорство на учители и  специалистите от ресурсен екип

Съвместният урок започна с интересно и увлекателно въведение от

г-жа Благоева с пристигнало писмо от Баба Марта. След неговото прочитане тя въведе темата на урока „Да посрещнем  празниците”.

Чрез богат ресурс от интерактивни методи и техники премина урокът в час на класа, като учениците от 2.б  с голямо желание се включиха  в разнообразните дейности, целящи развиване на математически компетентности чрез играта „Да завържем мартеничката”. В математическите игри се справиха успешно и учениците със СОП, които имаха за задача да съединят белия и червения конец, разбира се с подпомагане от ресурсните специалисти.

Занятието продължи с дискусия за мартенските празници. Всички чуха  легендата за мартениците и разбраха значението на белия и червения конец. След това се организираха малки работилнички на групи, като всяка от тях имаше поставена задача да изработи предмети свързани с  мартенските  празници. Посланията на лястовичките запознаха учениците с любопитна информация за празниците и традициите във Врачанско.

Учениците от 2.б клас през миналата учебна година зарадваха техни съученици от гр. Ботевград с изработени мартеници. Те продължават традицията и тази учебна година ще подарят изработени през часа мартеници на малките първокласници.

Поводът за този урок беше работа в партньорство със специалистите от ресурсния екип и г-жа Благоева, в чийто клас има ученици със СОП.  Ние залагаме на активното участие на всички ученици от класа  в различни мероприятия и дейности, с цел формиране у тях на полезни социални  и практически умения.

Приобщаващото образование за нас е призвание и кауза, за която работим с желание  всеки ден, за да могат всички деца да се чувстват обичани и приети с техните индивидуални интереси и потребности.