ПРОЕКТ „СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА”

Тайните на необятния Космос са били предизвикателство за хората преди столетия. В днешни дни малките ученици проявяват своята любознателност в проучване на интересни факти за Вселената и в частност за Слънчевата система.

С голямо желание, усърдие и подкрепа от родителите си, четвъртокласниците изработиха невероятни макети на Слънчевата система от разнообразни материали. Учениците се постараха и с готовите проекти направиха изложба във фоайето на училището, за да могат всички други техни съученици да се докоснат до магията на Космоса. На лице са и тяхната сръчност, творчество и старание.  Отново доказаха, че ученето чрез правене е ефективно, а знанията  са трайни.

Развиваме детското любопитство към нещо също толкова ценно- това прекрасно качество любознателност!