Приобщаване на първокласниците  от НУ ,,Иванчо Младенов“ към света на четенето

Четенето е най-важното умение, което трябва да усвои всеки първокласник.  Като техника то се учи в училище, но любовта към него се възпитава от най-ранно детство. За да направи ученето за децата лесно и приятно, г-жа Миглена Коцева – логопед в училището, проведе групови занимания с първокласниците. Учениците чрез игри се разходиха в забавния свят на звуковете, сричките и думите. Малките възпитаници бяха разделени в работни групи и се забавляваха с интересните  и образователни игри: „Къщата на звуковете“, „Влакът на сричките“, „Улицата на римите“, „Преброй сричките в думите“, „Преброй звуковете в думите“, „Звукови и сричкови верижки“, „Разместване на срички”, „Моделиране на думи“ и т.н. Така учениците затвърдиха по забавен начин своите знания за звук, буква, сричка, дума и изречение.  Госпожа Коцева по забавен и интересен начин чрез логопедични занимания  подпомага езиково – говорното развитие на малките ученици