ПРОИГРАВАНЕ НА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР В НУ „ИВАНЧО МЛАДЕНОВ”

На 29.10.2020 г. се проведе проиграване на евакуация при пожар. Тренировката започна с подаден сигнал, при който учениците спазиха всички правила за бързо и безопасно напускане на сградата. Учителите контролирха и коригираха действията на учениците. Пълната евакуация на всички се извърши през аварийните изходи на стълбището и коридорите без паника и суматоха. Направената учебна евакуация на учениците и персонала показа, че правилата за безопасното напускане на сградата се знаят и се спазват от всички.