ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от 12.12.2019 година

АРХИВ

Заповед и протокол за обществена поръчка

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 И 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ