Видео към годишен концерт на ВГ „Детски смях“ – 18.06.2024 г.: https://youtu.be/wxwHav3CYOU?si=mEIuLQZR-1BYnRs3

Библиотека в НУ „Иванчо Младенов“ – Враца

Библиотеката в Начално училище „Иванчо Младенов“ – Враца, вече е факт. Същата бе реализирана по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул: „Библиотеките като образователна среда“.

СРЕЩА С ДЕТСКАТА ПИСАТЕЛКА МАЯ БОЧЕВА

На 17.05.2021 г. се проведе среща на учениците от ЦОУД трети и четвърти клас на НУ „Иванчо Младенов“ с детската писателка и илюстратор Мая Бочева в изпълнение на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул: „Библиотеките като образователна среда“.

Учениците с интерес и голям ентусиазъм се запознаха с част от творчеството на авторката.

БЕСЕДА С ПИСАТЕЛКАТА РАДОСТИНА НИКОЛОВА


Запознаване с творчеството на авторката.

На 11.05.2021 г. се проведе среща-разговор с детската писателка Радостина Николова в изпълнение на дейност 2 по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул: „Библиотеките като образователна среда“.

Учениците с радост, вълнение и любознателност се запознаха с книгите на авторката.