Алина Павлова-учител в ЦОУД група 1 а,г клас

Анелия Якимова-учител в ЦОУД група 1 а,в клас

Ирина Стоянова-учител в ЦОУД група 1 б клас

Искра Николова-учител в ЦОУД група 2 а,г клас

Таня Василева-учител в ЦОУД група 2 б,г клас

Елена Тодорова-старши учител в ЦОУД група 2в,4а клас

Галя Веселинова-Старши учител в ЦОУД група 3 а,г клас

Николай Николов-учител в ЦОУД 3 б,в клас

Таня Димитрова-учител в ЦОУД група 4 б,в клас