Петя Узунова-Педагогически съветник

Приемен ден:Вторник от 15:00 до 16:00

Миглена Коцева-логопед

Петрана Прокопиева-ресурсен учител