Петя Узунова-Педагогически съветник

Приемен ден: Вторник от 15:00 до 16:00

Миглена Коцева-логопед

Даниела Николова – ресурсен учител