Група „Дигитален свят“- г-жа Петя Иванова

Група „Компютърът,моят приятел“- г-н Николай Николов

Първа среща на учениците от Група-„Компютърът,моят приятел“ с новия интерактивен дисплей

https://oud.mon.bg/