Група „Дигитален свят“- г-жа Петя Иванова

Група „Компютърът,моят приятел“- г-н Николай Николов